Visie

Fysiotherapie Manenburgdreef is een praktijk met ruim dertig jaar ervaring. Begonnen in 1987 als solopraktijk in Graan voor Visch is de praktijk via enkele omzwervingen sinds 2001 gevestigd aan de Manenburgdreef in de wijk Toolenburg. Wij werken in een multidisciplinaire setting. De praktijk behoort tot één van de grotere in Hoofddorp.
Voor de volledigheid: onze praktijk is in 2008 als zelfstandige onderneming voortgekomen uit Fysiocentre Toolenburg.

Het team van Fysiotherapie Manenburgdreef bestaat uit zeven fysio- en manueel therapeuten met aanvullende kwaliteiten en twee collega’s die ondersteunende werkzaamheden verrichten op het gebied van bereikbaarheid en administratie.

Ons doel
Ons doel is mensen met klachten en/of beperkingen gerelateerd aan het houdings- en bewegingsapparaat op de juiste wijze te begeleiden. Onze inbreng moet bijdragen aan een zo optimaal mogelijk herstel en blijvend welbevinden.
De pijlers waar de praktijk op gebouwd is zijn hierbij bepalend.  Dit resulteert in onze specifieke manier van werken:
• samenwerken
• begeleiden
• breedte van kennis en expertise
• duurzaamheid

Wij luisteren en reageren op de vraag. Gezamenlijk zoeken wij de beste aanpak. Onze kennis en expertise, als eerste van de individuele behandelaar maar indien gewenst ook van ons team, zetten we breed in. Wij werken deels geprotocolleerd en volgens de richtlijnen van het KNGF. Wij behouden de mogelijkheid om, gefundeerd door onze specifieke kennis en klinische blik, hier bewust en onderbouwd van af te wijken. Verantwoordelijkheid van zowel behandelaar als klant is hierbij een noodzakelijke waarde.

Wij vinden duurzame relaties heel belangrijk. Met onze medewerkers, met onze klanten, maar ook met zorgverzekeraars en andere partijen die van belang zijn binnen de huidige multidisciplinaire gezondheidszorg. We handelen hiernaar. Wij spelen in op nieuwe kansen die geboden worden. Wij houden vast aan onze eigen identiteit, vrijheid en de waarden waar we voor staan.

Onze toekomst
In de toekomst bieden wij mensen met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat in een prettige omgeving hoogwaardige fysiotherapeutische zorg.
Gezamenlijk zijn we hiervoor de weg van veranderen ingeslagen.
Voor ons betekent dit:
• vernieuwen waar gewenst
• behouden wat goed is
• wetenschappelijk onderbouwd werken
• onze eigen normen en waarden respecterend.
Wij streven hierbij naar een juiste mate van aandacht voor de klant en zijn hulpvraag.
Wij anticiperen op en participeren ook in de toekomst in de veranderingen van de zorg in het algemeen. Wij voeren een actief beleid ten aanzien van innovatie.
De diversiteit in behandeltechnieken en structurele samenwerking binnen ons team zijn belangrijke factoren waarin wij ons onderscheiden van anderen. Een kracht die wij ook in de toekomst verder willen uitbouwen. Het stimuleren van kennis en kunde vraagt onze aandacht. Ons doel is U als tevreden klant.