Medisch fitness

Voor wie?

Mensen, die herstellend zijn van klachten aan het  bewegingsapparaat, bijvoorbeeld in de knie-, rug- , nek- of schouderstreek, kunnen bij ons terecht. Natuurlijk kunt u ook bij ons trainen, als u streeft naar een meer gezonde leefstijl. Een extra goede reden, als u kampt met overgewicht, hoge bloeddruk, arthrose, hart- en vaataandoeningen, diabetes mellitus of longproblemen. Medische fitness is geschikt voor mensen, die het ontstaan van klachten in de toekomst willen voorkomen.

U wilt wèl verder revalideren om nog beter belastbaar te zijn, uw conditie te verbeteren en eventueel af te vallen om weerstand te bieden aan gezondheidsbedreigende aandoeningen, maar niet in een grootschalig fitnesscentrum met topfitte sporters om u heen. Bij ons kunt u terecht. In onze fysiotherapiepraktijk in Hoofddorp-Toolenburg hebben wij een goed geoutilleerde middelgrote fysiofitnessruimte.  Daar bieden wij u de professionaliteit en persoonlijke aandacht, zodat u verantwoord en veilig kunt trainen.

De intake

Voordat  u mag starten met medische fitness, doen wij een intake. Dit is noodzakelijk als u nog niet bekend bent bij onze praktijk. U heeft een gesprek met uw fysiotherapeut. Het doel van dit besprek is een nadere kennismaking. Wat zijn uw wensen? Wat is het doel?

We maken een inschatting  van uw huidig lichamelijk functioneren en de daarmee samenhangende beperkingen. Hierdoor kunnen we een individueel aangepast trainingsprogramma voor u samenstellen. De kosten voor deze intake zijn gelijk aan een reguliere zitting fysiotherapie zonder verwijzing. Deze kosten zullen alleen in rekening worden gebracht, indien u niet recent bij ons onder behandeling bent geweest.

 De training

Op afgesproken tijden traint u met anderen in een kleine groep onder professionele begeleiding. Het gebeurt in een ontspannen sfeer, zodat u zich snel op uw gemak zult voelen. Dit stimuleert en zorgt voor meer plezier in bewegen.

Medisch verantwoorde fitness. U gaat  een op uw wensen en mogelijkheden afgestemd trainingsprogramma in de oefenruimte op de fitnessapparatuur volgen.  Indien gevraagd behoren grondoefeningen ook zeker tot de mogelijkheden. Hierdoor traint u op een veilige en efficiënte manier.

De kosten

Wij hanteren een kwartaalabonnement.  Dit betreft één keer per week een uur trainen. De kosten hiervoor zijn € 135  incl. BTW. Deze kosten kunt u helaas niet indienen bij uw zorgverzekeraar.