Dry Needling

Voorbeeld van Dry Needling

Dry needling is een techniek waarbij een zeer dunne (acupunctuur)naald gebruikt wordt om lokale verkrampte spiervezels (myofasciale triggerpoints) te doen ontspannen. Deze techniek is sinds 2007 een erkend onderdeel binnen het domein fysiotherapie.

Oorsprong

De oorsprong van dry needling ligt in de Verenigde Staten, alwaar medio vorige eeuw een arts – Dr. J.G. Travell – ontdekte dat een bepaalde groep pijnklachten samen bleken te hangen met specifieke punten in het spierstelsel. Zij noemde deze punten Myofasciale Triggerpoints. Door druk te geven op deze punten kon zij juist die klachten oproepen, welke de mensen herkenden als de pijn die zij dagelijks hadden. Lokale pijnstillende injecties leken deze klachten grotendeels en snel op te lossen. Om de samenhang van deze punten wetenschappelijk te onderbouwen, behandelde ze deze groep pijnklachten ook middels een placebo-injectie. Ook deze behandeling bleek bovengemiddeld effectief, zodat ze tot de conclusie kwam dat wellicht de injectie zelf de behandelmethode bij uitstek zou kunnen zijn.

Triggerpoints

Triggerpoints zijn kleine verhardingen in een spier, welke veroorzaakt worden door verkrampte spiervezels. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een kuitkramp, is slechts een deel van de spier aangedaan. De triggerpoints nemen iets meer ruimte in binnen de spier dan ontspannen spiervezels, waardoor de omliggende bloedvoorziening wordt gehinderd. Door het ophopen van de afvalstoffen die de spiervezel heeft verbruikt, kan onder andere pijn ontstaan. De klachten die vanuit een triggerpoint komen, kunnen op een andere plaats gevoeld worden dan de locatie van het triggerpoint. Veel voorkomende klachten vanuit een triggerpoint zijn:

  • Pijn, eventueel met uitstraling
  • Verminderde bewegingsmogelijkheid of kracht

Oorzaak

De oorzaak voor het ontstaan voor triggerpoints wordt doorgaans toegeschreven aan “overbelasting”. Dit begrip is echter zeer ruim genomen. Vaak ontstaan triggerpoints in combinatie met andere klachten of beperkingen.

Behandeling

De behandeling van triggerpoints is eenvoudig: de behandelaar zoekt het te behandelen triggerpoint op met zijn/haar handen en zal deze behandelen door een (dunne) acupunctuurnaald in de brengen en het triggerpoint aan te prikken. Het inbrengen van de naald is nagenoeg pijnvrij. U kunt hooguit een klein prikje ervaren. Het aanprikken van een triggerpoint kan gepaard gaan met de klachten die u doorgaans voelt. Als het triggerpoint wordt bereikt, reageert de spier met een korte reflexachtige samentrekking. Deze reflex wordt de “local twitch response” genoemd.

Bijwerkingen

Net als alle behandelmethodes kent dry needling een aantal bijwerkingen. De meest voorkomende is een gevoel van spierpijn in de behandelde spier. De duur en intensiteit van de spierpijn verschilt van persoon tot persoon. Het kan voorkomen dat tijdens de behandeling een klein bloedvaatje aangeprikt wordt. Hoewel dit kan leiden tot een blauwe plek, is dit een ongevaarlijke bijwerking.

Controverse

Er gaan veel verhalen de ronde over de zin en onzin van dry needling. Dry needling heeft echter – net als alle medische en paramedische behandelmethoden – slechts een beperkt bereik: alleen op het moment dat er sprake is van (een deel van de) klachten welke aantoonbaar uit triggerpoints voortkomen of er ten minste mee samenhangen, is er sprake voor een indicatie om dry needling toe te passen. Het is dus niet zo dat alle pijnklachten of spierklachten kunnen worden behandeld met dry needling.