Adem- en ontspanningstherapie

Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging. Ontspanningstherapie is het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Samen bieden zij u de middelen waarmee u zelf de eigen spanning kan regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling.
Bij Fysiotherapie Manenburgdreef is Annemieke Klitsie opgeleid in de adem-en ontspannigstherapie volgens de methode van Dixhoorn.

Indicaties voor AOT:
AOT werkt in op onnodige spanning. De oefeningen zijn eenvoudig en in principe door iedereen uit te voeren. Ze sluiten nauw aan bij normale houdingen en bewegingen in het dagelijks leven. Ze verminderen de onnodige spanning en dit leidt tot en een verbetering van de kwaliteit van leven en een verbetering van functioneren doordat de belastbaarheid toeneemt. De methode wordt toegepast bij vier soorten gezondheidsproblemen:

  • Spanningsgerelateerde problemen: klachten zonder somatische oorzaak, zoals hyperventilatie en gespannenheid, maar ook vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen.
  • Psychische problemen zoals angst.
  • Functionele problemen van houding, adem en beweging: zoals nek- en rugklachten en ademproblemen.
  • Spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaak: klachten bij hart-en longpatiënten.

Behandelverloop:
Door vragen te stellen o.a. aan de hand van een speciaal hiervoor ontwikkelde vragenlijst (de Nijmeegse vragenlijst) wordt de problematiek in kaart gebracht.

In de eerste vier behandelingen wordt duidelijk of het probleem reageert op de therapie en dus mede veroorzaakt wordt door onnodig verhoogde spanning. Het inzicht ten aanzien van spanning en ontspanning kan vergroot worden wanneer u ontdekt waar u op kunt letten om het spanningsprobleem de baas te kunnen. In dat geval kan de behandeling, indien gewenst, nog een paar keer voortgezet worden. Bij het beëindigen van de behandeling wordt er in overleg een verslag gestuurd naar de huisarts.

Indien er geen reactie optreedt in uw probleem of er is geen concrete ontspanningsreactie, dan zijn daar vaak redenen voor te vinden. Deze houden de spanning in stand en vaak wordt duidelijker waar zij precies uit bestaan. Dit kunt u bespreken met de behandelaar, het kan  leiden tot een andere behandeling of terugverwijzing naar de huisarts.

Link: website Methode van Dixhoorn